PROJEKT UNIJNY
Projekt „Wdro瞠nie innowacyjnych technologii obr鏏ki krzywoliniowej szk豉 oraz zespalania szyb dwukomorowych opartych na sterowaniu numerycznym, jako kluczowy element strategii rozszerzenia profilu biznesowego i podniesienia potencja逝 technologicznego warunkuj帷ych trwa貫 utrzymanie pozycji konkurencyjnej sp馧ki” by wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013 oraz ze 鈔odk闚 bud瞠tu Wojew鏚ztwa Kujawsko–Pomorskiego.


Dynamika rozwoju firmy i jej sprzeda篡 niesie za sob konieczno嗆 dopasowania poziomu organizacyjnego i technologicznego do jej potencja逝 rynkowego. St康 tez opr鏂z systematycznych prac nad polepszeniem organizacji, zarz康zania i logistyki, niezb璠ne by造 inwestycje podnosz帷e potencja technologiczny i wdra瘸j帷y innowacje na poziomie 鈍iatowym, kt鏎e pozwol uzyska:


 • wprowadzanie nowych produkt闚/us逝g (innowacje produktowe) o wysokim poziomie jako軼iowym, dodatkowo realizuj帷ym strategi budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o wysok jako嗆 oferty i jej kompleksowo嗆,

 • wzrost wydajno軼i procesu produkcyjnego, jako軼i produkt闚, likwidacj w御kich garde proces闚 technologicznych i podniesienie elastyczno軼i dzia豉nia (innowacje procesowe prowadz帷e od strony technologicznej do rozszerzenia i poprawy jako軼i oferty, podniesienia elastyczno軼i dzia豉nia),

 • podniesienie sprawno軼i organizacji i zarz康zania (innowacja procesowa), szczeg鏊nie w zakresie logistyki, organizacji produkcji oraz dzia逝 projektowego, kt鏎e dzi瘯i wzrostowi wydajno軼i i elastyczno軼i prowadz do optymalizacji koszt闚 wytworzenia produkt闚/鈍iadczenia us逝g.

Te trzy podstawowe argumenty zdeterminowa造 potrzeby inwestycyjne.

Inwestycje zosta造 zrealizowane zgodnie ze strategi rozwoju i strategi inwestycyjn firmy.
W ramach tej strategii wykonano w ubieg造ch  latach szereg inwestycji, w tym wspartych ze 鈔odk闚 UE (w okresie ostatnich 3 – 5 lat inwestycje dotyczy造 w szczeg鏊no軼i takich temat闚 jak:


 • linia  do rozkroju   szk豉    p豉skiego   i szk豉  klejonego  w formacie  jumbo-fazowarka i kraw璠ziarka CNC do obr鏏ki prostoliniowej szk,

 • hartownia   szk豉  „TAMGLASS” o mo磧iwo軼i hartowania  szk豉  o gr.  4-19 mm i wym.  2,05x 3,5m,

 • budowa hali produkcyjno-magazynowe.

W  2010 roku  firma  zrealizowa豉  projekt
„Wdro瞠nie innowacyjnych  technologii obr鏏ki krzywoliniowej  szk豉 oraz zespalania  szyb dwukomorowych opartych na sterowaniu numerycznym, jako kluczowy element strategii  rozszerzenia profilu biznesowego i podniesienia potencja逝 technologicznego  warunkuj帷ych trwa貫 utrzymanie  pozycji  konkurencyjnej sp馧ki”
wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze 鈔odk闚 bud瞠tu Wojew鏚ztwa Kujawsko–Pomorskiego.

obejmuj帷y:                        


 1. rozbudow dzia逝 zespalania szk豉 o now i w pe軟i automatyczn, sterowan komputerowo lini do produkcji szyb zespolonych  jedno i dwukomorowych, a tak瞠 podniesienia jako軼i produkcji,

 2. rozbudow dzia逝 obr鏏ki kraw璠ziowej szk豉 o mo磧iwo嗆 wykonywania       obr鏏ki krzywoliniowej w zakresie krzywizn wkl瘰造ch, wypuk造ch, otwartych i zamkni皻ych, co pozwoli na pe軟oprofilowe wykonywanie us逝g i produkt闚 z zakresu obr鏏ki kraw璠ziowej szk豉 (rozszerzenie obr鏏ki kraw璠zi krzywoliniowych).
Inwestycja obejmowa豉 w uj璚iu bezpo鈔ednim zakup nast瘼uj帷ych nowych maszyn i urz康ze:


 1. centrum obr鏏cze CNC – charakteryzuj帷e si najwy窺z 豉two軼i obs逝gi wyr騜niaj帷e si zastosowanym softwarem w j瞛yku polskim – maj帷ym funkcje projektowania technologii proces闚, kalkulacji koszt闚 tego procesu, optymalizacji przebieg闚 proces闚 technologicznych, pe軟ej rejestracji zu篡cia element闚 pracuj帷ych wraz z sygnalizowaniem potrzeby ich wymiany i regeneracj.

 2. automatyczn lini do zespalania szyb jedno i dwukomorowych – w celu wdro瞠nia nowej technologii produkcji niskoemisyjnych szyb dwukomorowych – b璠帷ych nieuchronn perspektyw dalszego rozwoju rynku szyb zespolonych, kt鏎ych technologiczne zaawansowanie  na rynku maszyn jest najwy窺ze i gwarantuje d逝gotrwa陰 eksploatacj bez zmiany parametr闚 jako軼iowych wyrobu finalnego.

Wy瞠j wymienione ogniwa b璠 stanowi trzon nowoczesnych technologii uzupe軟iaj帷ych istniej帷y ju park maszynowy.

Projekt umo磧iwia popraw jako軼i dotychczasowej oferty produktowo-us逝gowej.
Projekt przyczynia si do znacz帷ego wzrostu przychod闚 ze sprzeda篡  Planowana dynamika wzrostu przychod闚 ze sprzeda篡: 20% w I roku dzia豉nia (6 miesi璚y) i 40% w II roku dzia豉nia (18 miesi璚y od wdro瞠nia projektu).
Zosta這 utworzonych 8 nowych miejsc pracy.

G堯wn cech projektu jest jego innowacyjno嗆 procesowa, technologiczna i produktowa.  W ramach technologii zastosowano najnowsze rozwi您ania stosowane obecnie na 鈍iecie w zakresie obr鏏ki krzywoliniowej szk豉 i zespalania szyb dwukomorowych.
 
       drukuj     pole znajomemu
 wstecz do g鏎y
WYSZUKAJ w ofercie
Copyright INHATEX © 2021 r.     licznik odwiedzin: 228 ods這n